Blogs

Losse Groepen gepakt van de gaas door eis van vaste groepen en feestcomité voor onmiddellijke algemene numerus clausus

  • Gepost op: 29 June 2017
  • Door: dalowiskenein

Toch akkoord voor één zondag- en maandagstoet 2018, nadien evaluatie en nieuw overleg

Het bestuur van De Losse Groepen (van het Charterelle) werd samen met vertegenwoordigers van het feestcomité en de vaste groepen op 23 juni jongstleden door het College van Burgemeester en Schepenen op een spoedoverleg uitgenodigd. Agendapunt: numerus clausus voor vaste en losse groepen.

Losse groepen hebben zich nog niet uitgeproken over 'numerus clausus' 2018

  • Gepost op: 18 June 2017
  • Door: dalowiskenein

Via de pers vernemen wij dat er eerstdaags een reglement tot beperking van de groepen in de carnavalstoet 2018 zou bekrachtigd worden in het Schepencollege. Omdat er nog geen officieel overleg geweest is tussen het stadsbestuur en De Losse Groepen, heeft onze vereniging zich nog niet kunnen uitspreken over eventuele voorstellen tot invoeren van een of andere numerus clausus voor groepen in de stoet.

Inschrijven bij 't stad en lid worden bij ons

  • Gepost op: 14 January 2015
  • Door: dalowiskenein

Meer dan de helft van de 206 losse groepen in de stoet zijn lid van onze vereniging 'De Losse Groepen'. De andere helft mag ook lid worden: eendracht maakt macht. Elke losse groep moet zich sinds 2014 ook inschrijven bij 't Stad. Onze verenigng De Losse Groepen gaat daarmee akkoord, omdat alle punten van haar Charterelle opgenomen zijn in het stoetreglement. Losse groepen die ten onrechte geviseerd worden door stoetcommissarissen die hun eigen reglement niet kennen, worden door ons gesteund.

Losse Groepen hebben verplichte waarborg NIET goedgekeurd

  • Gepost op: 13 July 2014
  • Door: dalowiskenein

Oever ’t lest es op de gemintjerood een nief reglement ver de carnavalstoet goedgekeird. In ’t Leste Nies van de 4den juni zeit scheiperinne Ilse Oittersprot dooroever: "Alle wijzigingen zijn in consensus met Carnavalist tot in de kist, het Feestcomité, de vaste en losse groepen goedgekeurd" (letterlekke oevernaume in ’t Schoien Vloms).

FOTAUKES RIBBEDEBIE

  • Gepost op: 9 February 2014
  • Door: dalowiskenein

De fotaukes die de groepen op onze site gepost hemmen zen ribbedebie. Da komt omda den ienen of de anderen teppen in Sjinka Poenka (wo da ze gerrekes in de kaffèboeien sleipen) onze site gehackt heit. Mor alles stoo nog op onze gehoime server op 't oiland Chipka en onze webmaster es on't desteren ver alles weir on orde te kroigen.
Het bestier

Pagina's