Blog van dalowiskenein

Alg. vergerink i.v.m. de N U M E R U S C LA U S U S

 • Gepost op: 29 August 2017
 • Door: dalowiskenein

VROIDAG DE 6 DEN OKTOEBER OM 8 IEREN IN DE KOONT

OONWEIZIGHED GEWENSJT IN EIR OIGEN BELANG!!!

 

Alle groepen die lid zen (of willen werren van De Losse Groepen werren oitgenoeidigd op de  spesjole algemiene vergerink

in de Graaf van Egmont (De Kooint) op de Groeite Mert.

Belangrèkste agendapoentj: De Numerus Clausus ver Losse Groepen (stoet 2018)

 

Die ni lid es kaan ter plosje lid werren.

Losse Groepen gepakt van de gaas door eis van vaste groepen en feestcomité voor onmiddellijke algemene numerus clausus

 • Gepost op: 29 June 2017
 • Door: dalowiskenein

Toch akkoord voor één zondag- en maandagstoet 2018, nadien evaluatie en nieuw overleg

Het bestuur van De Losse Groepen (van het Charterelle) werd samen met vertegenwoordigers van het feestcomité en de vaste groepen op 23 juni jongstleden door het College van Burgemeester en Schepenen op een spoedoverleg uitgenodigd. Agendapunt: numerus clausus voor vaste en losse groepen.

Losse groepen heben zich nog niet uitgeproken over 'numerus clausus' 2018

 • Gepost op: 18 June 2017
 • Door: dalowiskenein

Via de pers vernemen wij dat er eerstdaags een reglement tot beperking van de groepen in de carnavalstoet zou bekrachtigd worden in het Schepencollege. Omdat er nog geen officieel overleg geweest is tussen het stadsbestuur en De Losse Groepen, heeft onze vereniging zich nog niet kunnen uitspreken over eventuele voorstellen tot invoeren van een of andere numerus clausus voor groepen in de stoet.

Werd lid van De Losse Groepen!

 • Gepost op: 14 January 2015
 • Door: dalowiskenein

Opgeletj !! Vanaf 2014 moet elke losse groep hem inschroiven ba 't stad. De Losse Groepen zen domei 't akkoerd gegoon omdat alle poentjen van 't Charterelle opgenoemen zen in het stoetreglement. Ni alle stoetkommossorissen weiten hoe dat da reglement zjust inienzitj, en door kommen batoid kweddelen van. Tein zemmen in ons gat gebeiten en steinemen de geviseirde losse groep.

Losse Groepen hebben verplichte waarborg NIET goedgekeurd

 • Gepost op: 13 July 2014
 • Door: dalowiskenein

Oever ’t lest es op de gemintjerood een nief reglement ver de carnavalstoet goedgekeird. In ’t Leste Nies van de 4den juni zeit scheiperinne Ilse Oittersprot dooroever: "Alle wijzigingen zijn in consensus met Carnavalist tot in de kist, het Feestcomité, de vaste en losse groepen goedgekeurd" (letterlekke oevernaume in ’t Schoien Vloms).

FOTAUKES RIBBEDEBIE

 • Gepost op: 9 February 2014
 • Door: dalowiskenein

De fotaukes die de groepen op onze site gepost hemmen zen ribbedebie. Da komt omda den ienen of de anderen teppen in Sjinka Poenka (wo da ze gerrekes in de kaffèboeien sleipen) onze site gehackt heit. Mor alles stoo nog op onze gehoime server op 't oiland Chipka en onze webmaster es on't desteren ver alles weir on orde te kroigen.
Het bestier

Pagina's