Charterelle herbevestigd!

  • Gepost op: 10 February 2011
  • Door: dalowiskenein

Op de vergadering van de Losse Groepen van vrijdag 18 febr. hebben 66 groepen bevestigd het Charterelle te zullen naleven in de stoet. Deze groepen kregen een deelnemerskaart die bewijst dat ze aangesloten zijn bij De Losse Groepen, waardoor ze vrij in de stoet kunnen opstappen en bovendien verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid tegenover derden. Zij beloven bij te dragen tot het welslagen van de carnavalstoet 2011!

Het bestuur