De Losse Groepen behouden hun niet ingeschreven plaatsjes in de stoet!

  • Gepost op: 2 November 2010
  • Door: dalowiskenein

Op de algemene vergadering van ‘de losse groepen’, op zaterdag 29 oktober 2010 in de Grauwen Steen op de Grote Markt, hebben de 45 aanwezigen zich akkoord verklaard (met uitzondering van één averechtse tegenstem) met de afspraken die een afvaardiging, bestaande uit huisideoloog  Jacquy en bemiddelaar Jan L. in het Pieter Coeckecabinet (het bureau van de burgemeester) gemaakt hebben met burgemeester Ilse en diensthoofd feestelijkheden Det Fortuin.

Het resultaat komt er immers op neer dat met al de grieven van de ‘losse’ rekening is gehouden en ook het officiële reglement in die zin zal aangepast worden.

Wat verandert er?

-De beperking van de afmetingen der wagentjes (1mX 1m X1m) blijft enkel van toepassing voor de feestzone, niet voor de stoet (punt 8 van het stoetreglement wordt geschrapt).

-Er wordt niet meer expliciet gesteld dat men van aan de vorming in de stoet moet opstappen en op een vaste plaats moet blijven; wel zullen wij in de tekst van het ‘Charterelle’ het woordje ‘volledig’ opnemen in de zinsnede ‘het officiële traject volledig, eenmalig en in de juiste richting uitlopen’. Wat betekent dat men toch verondersteld wordt  van in het begin aan de stoet deel te nemen.

-Het verbod van generatoren wordt uit het reglement geschrapt en vervangen door de tekst die geldt voor de ingeschreven vaste groepen (veiligheidsmaatregels).

-Een paar zinsneden  uit het Charterelle worden overgenomen in het reglement, omdat het beter geformuleerd is:

‘actueel thema’ wordt: ‘thema met fijne spot en satire’

‘de stoet niet onnodig vertragen, verlengen of andere groepen hinderen’ wordt overgenomen

‘maximum aantal leden is gelijk aan het minimum vereiste aantal voor de vaste groepen wordt ook overgenomen

-De Stad staat er ook op dat de niet-ingeschreven losse groepen bij de Stad zouden verzekerd zijn, omdat men zich wil indekken tegen gebeurlijke schadeclaims. ‘De Losse Groepen’ zullen hun leden hierover duidelijk informeren en de lijst van verzekeringsnemers doorgeven aan de stad.

De voornaamste artikels uit de verzekeringspolis van de Stad vind je in de rubriek ‘Charterelle’.