EEN ERT VER HAITI

  • Gepost op: 7 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Actie geregistreerd bij Haïti Lavi 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, actiecode  1212-002733. Stortingen en verloop van de actie op www.1212.be, actie “Een ert ver Haïti"
 

GLOZEN HOIS (e sketchken)

JDP  -Zjang, ejt al goeird hè, me karnaval goot er op ’t Vreideploin een nief etablissement oepen, me allien vitrinnen, wo da droi daugen lank schoein attrakses gon te zing zen. Wille men dor insj ni no toegoon me de daugen?

JL  -Niet Jacksken jong, den toid da’k men cengen op dei in de kotjes es lank verboi!


JDP  -Jommer nie, ’t es ni ver zjang te geiven, mor ver a Oilsters hert te loten spreiken . D’Iekenaten Iekhoeirekes  holen dor geldj op ver dè sikkeleers in Haïti, die nimmer weiten va wat haat poilen mauken.

 

JL  -Na zegdet in twie woerden!  Azoei een schoein initiatief, da pakt op menne moed.

JDP  -Op de Kat gommen onze leste seng opdoeng. Ver iene kier ni on zjaneiver en jackop, mor on stein ver Haïti twellef twellef.

Saumen: -Me karnaval spreiken aal d’Oilsjteneers me e groeit hert af on ’t glozen hois op ’t Vreideploin!

     (off screen)  JDP  -En wo gingte goi ten nor de kotjes?

                      JL    -A op de Gentje Stienweg, en ne kir nor Brissel…

                      JDP  -A ge godverdomsen hiete pitoe

                      JL    -Ha hoe, as ge jonk zet…

De Aalsterse losse groep “D’Iekenaaten Iekoeirekes” (25 opeenvolgende deelnames als losse groep in de stoet) kreeg van het stadsbestuur toestemming om tijdens de carnavalsdagen een Glazen Huis  te plaatsen op het Vredeplein om daar drie dagen te verblijven en geld in te zamelen voor de slachtoffers van de recente aardbeving in Haïti.
 
Op een ludieke maar respectvolle manier willen ze aantonen dat het carnavaleske Aalst in staat is om carnavalsplezier te laten samengaan met gulle solidariteit 
Zo voorzien zij ondermeer een trilplaat waarop de gulle Aalstenaar kan “trillen voor Haïti”. Op het kleine podium willen zij niet enkel plaatselijke prominenten en artiesten maar ook u en uw vereniging ontvangen. 
 
Kom langs op de Kat (Vredeplein) vanaf de zondagstoet tot en met de popverbranding op dinsdagavond en deponeer uw bijdrage in de lade. Of maak het bedrag over op de 12-12 website van "Een ert ver Haïti", in dat geval ontvangt u een fiscaal attest.
 
Uw geld wordt integraal overgemaakt aan de actie Haïti Lavi 12-12
Verenigingen die minstens 250 € schenken kunnen op eigen verzoek worden uitgenodigd op het podium of verschijnen op de lichtkrant op het ‘glazen huis’.
 
De weerklank van deze actie zal onze stad en carnaval positief in het nieuws brengen, zeker als we erin slagen meer dan 100.000 € te verzamelen.
 
Voor meer info: iekenaaten @ gmail . com (zonder spaties)