Karnaval… een intens beleven van de eeuwige vrijheidsdrang

  • Gepost op: 27 February 2010
  • Door: dalowiskenein

‘kinderwagens op drie wielen, dat is karnaval’

(…) In alle klassen van onze maatschappij, bij de arbeiders, de bedienden, de handelaars, de nijveraars zelfs, gaat uiteindelijk de druk van het eigen lot, de monotonie van het beroep, de sleur van het intieme leven, de voortdurende overvloed zowel als de regelmatige armoede, uitgroeien tot een kokende massa van opgekropt leed, van afkeer voor het milieu, van weerzin voor de dag van morgen, een streven naar bevrijding. Een oud plunje, een gevlekte japon, borden met cynische teksten, koffers met geestige slogans, kapotte regenschermen, kinderwagens op drie wielen, dat is karnaval, dat dient behouden, beschermd, gepropageerd en aangemoedigd te worden.

En laten wij niet vervallen in een dwaas nabootsen van Binche, Keulen, Dusseldorf of Nice. Onze karnaval zal blijven, verder bloeien en zich uitbreiden als wij begrijpen dat hij zijn lokale kleur en zijn eigen kenmerk ten allen prijze moet behouden. Komische groepen hebben de jongste jaren in grote mate bijgedragen tot het populariseren van Aalst-Karnaval. Laten wij echter in de aloude geest van het Aalsterse blijven, dan is meteen hun succes evenals dat van de oude karnavalviering verzekerd.

Hector Rombout,

Bron, De Aalstenaar 1961, speciale karnavaleditie van het BSP-propagandablad

 

In 1948 was Hector Rombout (1927-2010), samen met o.a. Herman Louies,  Roger Gargam, en  Dolf Van Den Bergh ‘uit de Schonen Bottine’ lid van de niet ingeschreven Losse groep De Lesberen.