Losse Groepen 1915

  • Gepost op: 25 January 2010
  • Door: dalowiskenein

A. Van der Heyden, oud-stadsarchivaris van Aalst, schreef in zijn dagboek ‘De Duitschers te Aalst’ over de spontane kinderstoeten tijdens de eerste wereldoorlog. Zowel het anarchistische en geïproviseerde dat we ook bij de huidige losse groepen vinden, als het hekelende, satirische van dit fenomeen valt ons op:

28 FEBRUARI 1915

Een eigenaardige beweging in de kinderwereld ontstaat, schier in alle wijken van de stad :de kinderstoeten. Bij ons, in de omgeving der Bergemeersenstraat en met de medewerking van jeugd van de Binnenstraat en de Groenstraat worden groepen van meisjes en jongens gevormd, waarvan de leden op speciale wijze zijn uitgedost : stukken zakgoed rond de lenden met een koord of riemken in de lenden opgehouden. Bij de jongens kwam er natuurlijk een (houten) zwaard bij te pas dat tussen de gordelriem werd gestoken. Alle soorten hoeden, liefst bolhoeden, waarvan men de rand had afgescheurd en waar men langs boven een holte had gemaakt waardoor een wortel was gestoken, werden gebruikt om een pinhelm uit te beelden. Oude kinderrijtuigen werden met allerlei rommel volgestopt, kruiwagens moesten dienen voor het vervoer van gekwetsten, draagbaren voor het vervoer van doden. De meisjes droegen hoofddeksels meest van stukken gordijn gemaakt en voorzien van een rood kruis. Er was artillerie van ronde stoofbuizen gemonteerd op rollende zeepkisten en fruitbakken.

Deze stoeten zag men ook in de omgeving van de Houtmarkt, Geraardsbergsestraat, Ledebaan. Ze trokken zelfs door het centrum van de stad... . De Duitsers keken in den beginne wat monkelend en geamuseerd toe... maar toen ze zagen dat in de stoet veel Belgische vlaggetjes te zien waren en dat er niets dan spotliedjes over den Yzer en de Duitse keizer werden gezongen(1), werden die stoeten eerst uit het centrum verbannen en enkele tijd nadien totaal verboden : ze verdwenen zo plotseling als ze spontaan waren ontstaan. En het in groep zingen van "Aan den Yzer, daar moet 'de Duits' kapot"(2), nam ook al een einde, daar waar Duitsers in de nabijheid waren...

(1) Ik heb een Zeppelin gezien
Met een Duitschen Keizer in,
en met zijn 10 miljoen soldaten
Vliegt hij den IJzer in

(2) Aan den IJzer, aan den IJzer
Daar krijgen de Duitschers klop op hunnen kop