Ondertekening Charterelle

  • Gepost op: 25 January 2010
  • Door: dalowiskenein

De 70 losse groepen die via deze site te kennen gaven in eer en vastelavondgeweten hun TROUW aan de Aalsterse karnavalstoet te willen betonen, worden uitgenodigd plechtig te ondertekenen
 
in de TROUWZAAL van 't stadhuis:
 
het CHARTERELLE van de Losse Groepen
 
Dit op zaterdag 30 januari om 19 uur.
 
Deze belangrijke geloofsbrief zal ter plaatse openbaarlijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden aangeboden. Elke groep gelieve 5 euro pasmunt mee te hebben voor het lidgeld.