Voorstellen

  • Gepost op: 17 October 2011
  • Door: dalowiskenein

Geachte Mevrouw De Burgemeester, Geachte Mevrouw De Voorzitter van het Feestcomite,

naar aanleiding van vorige gesprekken en bijeenkomsten die erop gericht waren om de Aalsterse Carnavalstoet vlotter te laten verlopen hebben De Losse Groepen verenigd in Het Charterelle op 23 september ll. een tekst goedgekeurd die U in bijlage kan terugvinden. De tekst heeft als doel om enerzijds nogmaals onze bereidwilligheid te benadrukken om een positieve bijdrage aan dit streven te leveren, maar anderzijds ook om ons ongenoegen te uiten over de huidige gang van zaken waarbij onze specifieke identiteit en bijdrage aan de stoet niet of onvoldoende wordt erkend. Verder bevat de tekst ook een aantal voorstellen om tot een betere en vooral vlottere stoet te komen. Deze voorstellen zijn op zichzelf niet te nemen of te laten, maar kunnen hopelijk als platform dienen om in gezamenlijk overleg met de organisatoren en ingeschreven groepen een vergelijk te bereiken.

Wij zouden het dan ook op prijs stellen moest U bijgevoegde tekst willen doornemen en ons op de hoogte houden van verdere stappen.

Hoogachtend,

De Losse Groepen
De Pauw Jacquy