Blogs

Ja, maar..

 • Gepost op: 18 July 2011
 • Door: dalowiskenein

Met dit verdict nemen de losse groepen hun verantwoordelijkheid bij het vormen van een nieuwe regeling. Een betere regeling van de al te lange carnavalstoet. Na de vakantieperiode wordt de beleidsnota met voorstellen om de stoet korter te maken op een algemene vergadering vorm gegeven en daarna aan de andere (tr)actoren gepresenteerd.

Het bestuur van De Losse Groepen heeft in elk geval al volgende boodschap voor haar leden:

Bezint eer ge begint   (maar trek het niet te lang)

Charterelle herbevestigd!

 • Gepost op: 10 February 2011
 • Door: dalowiskenein

Op de vergerink van De Losse Groepen van vroidag den 18sten febrewore hemmen 66 groepen bevestigd da ze het Charterellle zellen noleven in de stoet. Deis groepen kreigen een dielneimingskoort die bewoist dasse oongesloeten zen ba De Losse Groepen, wordeir da ze vroi in de stoet kennen opstappen en doboi nog verassureird zen tegen oonspraukelekhed teigen derden. Ze beloeven boi te draugen tot het welslaugen van de karnavalstoet 2011!

Het bestier

Charterelle herbevestigd!

 • Gepost op: 10 February 2011
 • Door: dalowiskenein

Op de vergadering van de Losse Groepen van vrijdag 18 febr. hebben 66 groepen bevestigd het Charterelle te zullen naleven in de stoet. Deze groepen kregen een deelnemerskaart die bewijst dat ze aangesloten zijn bij De Losse Groepen, waardoor ze vrij in de stoet kunnen opstappen en bovendien verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid tegenover derden. Zij beloven bij te dragen tot het welslagen van de carnavalstoet 2011!

Het bestuur

VERGERINK!

 • Gepost op: 5 February 2011
 • Door: dalowiskenein

Alle losse groepen die onder het Charterelle van de Losse groepen in de stoet willen goon werren verzocht oonwezig te zen op de vergerink van de Losse Groepen de VROIDAG den 18sten FEBREWORE om 8 ieren (’s auves) in de Graa Stien (De Koont), 1ste verdiep, op de Mert.

Agenda:
 • onderschroiven van het Charterelle 2011
 • oitdielink van de deilnemingskoorten ver de stoet.

Ziet dagge dor zet!

VERGADERING!

 • Gepost op: 5 February 2011
 • Door: dalowiskenein

Alle losse groepen die onder het Charterelle van de Losse Groepen in de stoet willen gaan, worden verzocht aanwezig te zijn op de vergadering van de Losse Groepen, op VRIJDAG 18 FEBRUARI om 20u in de Grauwen Steen (Graaf van Egmont), 1ste verdieping, op de Grote Markt.

Agenda:
 • onderschrijven van het Charterelle 2011
 • overhandigen deelnemingskaarten stoet

Wees paraat!

Plastieken boterham

 • Gepost op: 26 January 2011
 • Door: dalowiskenein

Naar het schijnt zullen dankzij de erkenning als werelderfgoed van Aalst carnaval vele Aziaten het feest bezoeken. Wel, met alle Chinezen, maar niet met den dezen: geen plastieken boterhammen met carnaval!

Of moeten we de Naamse kroniekschrijver in de calendrier namurois van 19 januari 1909 gelijk geven als hij over de regelneverij van zijn stadsbestuur, dat met carnaval het maskers dragen wil verbieden, mijmert op het terras van grand café Demote, genietend van een … bière d’Alost (in een fraai, echt glas natuurlijk)?

Jan L.

De Losse Groepen haaven heer ni ingeschreiven plosjkes in de stoet!

 • Gepost op: 2 November 2010
 • Door: dalowiskenein

Op de algemien vergerink van ‘de losse groepen’, de zoterdag  de 29sten oktober 2010 in de Graa Stien,  hemmen de 45 oonweizigen heer ‘t akkoerd verkleerd (balvest ien auverechtse teigenstemme) me de afsprauken die een afveerdegink , bestondje oit den hoisideoloog  Jacquy en bemiddeleer Jan L.

De Losse Groepen behouden hun niet ingeschreven plaatsjes in de stoet!

 • Gepost op: 2 November 2010
 • Door: dalowiskenein

Op de algemene vergadering van ‘de losse groepen’, op zaterdag 29 oktober 2010 in de Grauwen Steen op de Grote Markt, hebben de 45 aanwezigen zich akkoord verklaard (met uitzondering van één averechtse tegenstem) met de afspraken die een afvaardiging, bestaande uit huisideoloog  Jacquy en bemiddelaar Jan L.

Pagina's