Blogs

Vergerink van de Losse Groepen in de Graa Stien

  • Gepost op: 9 October 2010
  • Door: dalowiskenein

Kammeroten,

Weir hemmen insj me den Berremiester en Det Fortoin geklapt oever de oonpassink van 't steidelek stoetreglement on ons Charterelle en willen geren heir gedacht ne kir hoeiren oever het resultoot dammen dor berèkt hemmen.

Me da Vander Elsjt mè pensjoeng es, goot de vergerink deir op 't ieste verdiep van de Graa Stien (oeik de Coont, en de Grauf van Egmont genoemd) op de Mert, de zoterdag den 30sten oktoeber om halveracht 't sauves.
Ziet da ge dor zet!

De losse groepen
Jacquy, Erik, Nicolas, Jan en Jan

Karnaval… een intens beleven van de eeuwige vrijheidsdrang

  • Gepost op: 27 February 2010
  • Door: dalowiskenein

‘kinderwagens op drie wielen, dat is karnaval’

(…) In alle klassen van onze maatschappij, bij de arbeiders, de bedienden, de handelaars, de nijveraars zelfs, gaat uiteindelijk de druk van het eigen lot, de monotonie van het beroep, de sleur van het intieme leven, de voortdurende overvloed zowel als de regelmatige armoede, uitgroeien tot een kokende massa van opgekropt leed, van afkeer voor het milieu, van weerzin voor de dag van morgen, een streven naar bevrijding. Een oud plunje, een gevlekte japon, borden met cynische teksten, koffers met geestige slogans, kapotte regenschermen, kinderwagens op drie wielen, dat is karnaval, dat dient behouden, beschermd, gepropageerd en aangemoedigd te worden.

Feestcomitéleden bij losse groep!

  • Gepost op: 24 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Ien van de belangrekste doelstellingen van het nief fiestkomitoit oit 1965 was het stimuleiren van de Oilsjterse KOMISCHE groepen. (terveiren oeik wel loimige  Oilsjterse groepen genoemd). Doorom vonten enkele leiden van da komitoit in 1967 da ze, as organisateurs, het veirbeldj mosten geiven. In de plosj van mei op te stappen in dat offisjeel stoif zjaket van ’t fietscomitoit, ginken ze in ’t begin van de stoet verklidj as clochards oit Parois.

Feestcomitéleden bij losse groep!

  • Gepost op: 24 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Eén der voornaamste doelstellingen van het in 1965 nieuw aangesteld stedelijk Feestcomité was het stimuleren van de Aalsterse KOMISCHE groepen (voorheen Aalsterse Luimige groepen genoemd). Het was dan ook daarom dat enkele leden van dat comité in 1967 meenden, als ORGANISATOREN, het voorbeeld te moeten geven. In plaats van mee op te stappen in het officieel stijf  jacquetuniformvan het feestcomité, openden zij de stoet in een komische uitbeelding van Parijse Clochards.

Ondertekening Charterelle

  • Gepost op: 1 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Zowat 80 losse groepen tekenden op zaterdag 30 januari plechtig het Charterelle der Losse Groepen en traden zodoende toe tot onze vereniging. Omdat deze groepen door de ondertekening hun trouw aan de Aalsterse carnaval(stoet) betoonden, gebeurde de plechtige zitting in de -overvolle- trouwzaal van het stadhuis. De burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter en de 1ste schepen vertegenwoordigden het stadsbestuur, terwijl ook de voorzitter  en de twee ondervoorzitters van het feestcomité en prins carnaval aanwezig waren.

Pagina's