Blogs

Paardentram als pompier

  • Gepost op: 27 January 2010
  • Door: dalowiskenein

Oude brandweerwagens die opgekocht werden om als uitgangswagen van carnavalgroepen – hun lokaal lag dikwijls buiten het centrum- de fungeren werden vanaf de jaren 1970 een mode. Een platform op die robuuste wagens gelast deed dienst als podium en de klankinstallatie kondigde luid genoeg de komst aan… Dit fenomeen had echter een voorganger in Gent, zoals we op p. 158 in het boek ‘Bergop’ (1957) van Julien Kyupers, lezen:

Losse Groepen 1915

  • Gepost op: 25 January 2010
  • Door: dalowiskenein

A. Van der Heyden, oud-stadsarchivaris van Aalst, schreef in zijn dagboek ‘De Duitschers te Aalst’ over de spontane kinderstoeten tijdens de eerste wereldoorlog. Zowel het anarchistische en geïproviseerde dat we ook bij de huidige losse groepen vinden, als het hekelende, satirische van dit fenomeen valt ons op:

Ondertekening Charterelle

  • Gepost op: 25 January 2010
  • Door: dalowiskenein

De 70 losse groepen die via deze site te kennen gaven in eer en vastelavondgeweten hun TROUW aan de Aalsterse karnavalstoet te willen betonen, worden uitgenodigd plechtig te ondertekenen
 
in de TROUWZAAL van 't stadhuis:
 
het CHARTERELLE van de Losse Groepen
 
Dit op zaterdag 30 januari om 19 uur.
 
Deze belangrijke geloofsbrief zal ter plaatse openbaarlijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden aangeboden. Elke groep gelieve 5 euro pasmunt mee te hebben voor het lidgeld.

Va Giene Chanterik Peu!

  • Gepost op: 23 December 2009
  • Door: dalowiskenein

Reeds bij het inrichten van de eerste karnavalstoet, in 1923, probeerde het inrichtend comité de losse groepen te overhalen in de pas te lopen, zoals blijkt uit dit krantenknipsel uit De Volksstem van 13 februari '23. Maar zoals Jan De Lichte roepen wij: "Va giene Chanterik Peu!"

Klik op 'lees verder' om het krantenartikel te bekijken.

Pagina's