#IederienMei - Akse teigen de Numerus Clausus!

  • Gepost op: 22 October 2017
  • Door: dalowiskenein

WER' LID VAN DEN FB-GROEP #IEDERIENMEI ! GIENEN NUMERUS CLAUSUS! 70 Losse Groepen stauken ne protestnummero in de Doeis van Pandozje. Akse geslaugd! Stoet een ierenhalf langer zonder danskens van de Losse Groepen. Akse geslaugd!

 
 

 De Doeis van Pandozje! De inoefenink van https://we.tl/t-jYpBsD2sAV, het Dansken van de Losse e zondagachternoeng  op ’t rond poeintj van de Groeite Mert was e succes. Zjust gelek as de groeite groepen leiveren men vandejoor me ons dansken een “boidrauge” oon de stoet!

Elke losse groep kaan nen  nummero af geiven on berremiester Dozje as ge de tribun passeirt. Den Dozje zal een ‘Doeis van Pandozje’ hemmen ver den nummero in te steiken.Iedere losse groep werd verzocht azoei nen nummero (veirbeldj in boilauge), die ne groep symboliseirt die ni mei mag goon, op veirhand af ’t holen in cafei ’t Landhois op de Mert,

Mokt eir lid, laiket en diltj zu veil meigelek de (berichten op) de facebookgroep  #IederienMei

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder ter herinnering de besluiten van de algenmene vergadering van  6 oktober 2017 van De Losse Groepen aangesloten bij het Charterelle:

1. Stoet 2018

De leden waren bijzonder kritisch voor de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om bij de inschrijvingen voor de carnavalstoet van 2018 een numerus clausus in te voeren.

Op een vergadering in juni tussen het Schepencollege en vertegenwoordigers van het Feestcomité, Carnavalist Tot In De Kist (vaste groepen) en de Losse Groepen van het Charterelle werd daarover een beslissing getroffen. De vertegenwoordigers van de losse groepen hebben daarvan akte genomen en aanvaardden toen het besluit van de numerus clausius voor één jaar te gedogen. De leden van het Charterelle gaven op 6 oktober, weliswaar met lange tanden, bij meerderheid hun woordvoerders het vertrouwen voor de gedoogde éénjarige numerus clausus 2018.

De leden waren kritisch hoopvol omdat op die vergadering, op voorstel van hun woordvoerders, ook tot een gestructureerd overleg tussen alle betrokkenen werd beslist. Dat overleg ging van start eind september. Daar werden al afspraken gemaakt over maatregelen die een vlotte stoet zullen mogelijk maken:

  • Effectieve toepassing van het stoetreglement door geïnformeerde toezichthouders
  • Beperking en striktere controle van de tijd van doortocht van elke groep over de Grote Markt
  • Technische controle op vitale onderdelen van de wagen(tje)s (trekhaken, dissels, …)
  • Controle op de wendbaarheid van de wagen(tje)s (vermijden vastrijden, …)
  • Inkrimping van de tijd ingenomen door het “officiële” gedeelte van de stoet
  • Vooraf gedefinieerde meetcriteria die een degelijke evaluatie van de voortgang van de stoet mogelijk maken 

2. Stoeten na 2018

Bij een tweede stemming werd unaniem beslist dat er wat de Losse van het Charterelle betreft,  nà 2018 geen sprake meer kan zijn van een numerus clausus voor losse groepen. 
De dynamiek van de losse groepen verschilt immers sterk van de dynamiek van de vaste groepen:

Losse groepen kunnen soms een jaartje overslaan omdat ze de toeschouwers niet willen vervelen met een onzinnig onderwerp of omwille van gezondheids- of andere redenen (vele losse groepen tellen 1, 2 of een heel beperkt aantal leden). Deze groepen, die soms al 10, 15 jaar en méér een gevestigde waarde zijn, worden nu afgestraft voor een sabbatjaar. Elk jaar stoppen verscheidene losse groepen en komen er verscheidene bij. Zo bleef het totaal aantal losse groepen in de stoet lange jaren stabiel. Nieuwkomers kunnen evolueren van beginner naar habitué, maar andere stoppen en worden vervangen door frisse nieuwkomers. Sommigen doen na enige jaren verder met een nieuwe naam en nieuwe samenstelling. Weer anderen starten een vaste groep. Carnavalisten die de smaak te pakken kregen in een vaste groep doen nadien enthousiast verder als losse groep.

Een numerus clausus knijpt op enkele jaren de losse groepen dood door gebrek aan nieuw en jong bloed. Dat kunnen de Losse van het Charterelle niet toestaan.