Losse groepen hebben zich nog niet uitgeproken over 'numerus clausus' 2018

  • Gepost op: 18 June 2017
  • Door: dalowiskenein

Via de pers vernemen wij dat er eerstdaags een reglement tot beperking van de groepen in de carnavalstoet 2018 zou bekrachtigd worden in het Schepencollege. Omdat er nog geen officieel overleg geweest is tussen het stadsbestuur en De Losse Groepen, heeft onze vereniging zich nog niet kunnen uitspreken over eventuele voorstellen tot invoeren van een of andere numerus clausus voor groepen in de stoet.

Mede door ons protest over deze gang van zaken heeft het CBS zich op 19 juni 2018 niet uitgesproken over het nieuwe reglement. Wij wachten op dergelijk voorstel, zodat we dit kunnen voorleggena an onze leden en zo een positieve bijdrage leveren tot het verbeteren van de stoetorganisatie.

Voor De Losse Groepen

Jan Louies