PRIVACYVERKLARING

DE LOSSE GROEPEN    PRIVACYVERKLARING

De vereniging De  Losse groepen (van het Charterelle) respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft via website, e-mail of andere wijze, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens van jullie gebruiken we?

Het betreft je naam, je postadres en mailadres als verantwoordelijke van je losse groep die lid is of geweest is van De Losse Groepen, of als geïnteresseerde die op de hoogte wenst gehouden worden.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Nieuwsbrief met daarin informatie over onze organisatie, lidmaatschapsaangelegenheden, uitnodigingen vergaderingen, standpunten, overleg met andere stoetactoren.

Beveiliging en bewaartermijnen

De Losse Groepen (van het Charterelle) zorgt ervoor dat je persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik of toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. Wij geven je gegevens nied door aan derden. De persoonsgegevens worden zolang als noodzakelijk is voor de eerder genoemde activiteiten bewaard, of zolang als de wet dat voorschrijft.

Meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Er is een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Deze meldplicht houdt in dat wij bij (het vermoeden van) een ernstig datalek direct een melding moeten doen bij autoriteit persoonsgegevens. Soms moeten wij het lek ook melden aan betrekkenen.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door De Losse Groepen, of als je deze gegevens wil inzien of wijzigen,kan je contact opnemen via de website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website of via de nieuwsbrief. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen via onze website https://www.delossegroepen.be

Deze verklaring is opgesteld op  20 juni 2018.