GEMEENTERAAD VERVANGT WAARBORG DOOR BOETESYSTEEM

  • Gepost op: 13 July 2014
  • Door: dalowiskenein

In juni 2014 keurde de gemeenteraad een nieuw stoetreglement (zie bijlage) goed.

In dat reglement was onder meer een geldelijke waarborg door deelnemende losse groepen te betalen, opgenomen.

Op de grote meeting op vrijdag 3 oktober in zaal De Brug stemden 46 losse groepen deze waarborg weg; samen met de e-mailstemmers waren dit 60 groepen tegen de waarborg. De stad Aalst heeft nu de waarborg vervangen door een boetesysteem.  De Losse Groepen gingen akkoord met dit aangepaste reglement.  Er werd ook bekomen dat  het volstaat dat de helft+1 van de groepsleden 'een aantoonbare band' met Aalst heeft, als men er niet gedomicilieerd is. Het nieuwe reglement werd bekrachtigd op de gemeenteraadszitting van 16 december 2014.

Hiermee is aangetoond dat 'De Losse Groepen'  een vereniging is die daadwerkelijk de belangen van de losse groepen verdedigt. Wij nodigen dan ook alle losse groepen uit lid te worden: contacteer ons daarvoor via deze site!