PRIVACYVERKLERINK

DE LOSSE GROEPEN        PRIVACYVERKLERINK

De verienigink De Losse Groepen (van ’t Charterelle) respekteirt vanoigest eiren privacy en sloot ten oeik  gralèk goe goi dat er mé de persoeinlekke informausje die ge on ons gegeiven hetj via de website, e-mail of geloik waffer ander manier, ni een gedesterd werdt en dat er vertraalèk mé omgegoon werdt.

Waffer persoensjgegeives van a gebroiken men?

Het betreft annen veirnaum en achternaum, a postadres en e-mailadres as verantwoerdelekken van de losse groep die lid es of geweist es van De Losse Groepen of as sympathisant die op d’ hoeigte wiltj bleiven van wa dammen allemol oitsteiken en van wa dat er ons allemol oongedoon werdt deir boetermelkteppes en ander schriftgelierden.

Doelen van de verweirkink

Wa gebroiken a persunsjgegeives ver volgende dinges:

Niesbrief mé doorin informausje oever ons organizausje, lidmootschapsoongeleigendheiden, konvokausjes van vergeringen, standpoentjen, oeverleg mé ander chaarlowies die in de stoet goon en mé ’t stad.

Bevoiligink en bewoortermoinen

De Losse Groepen zergt er veiren dat a persunsjgegeives noig goed bevoiligd zen teigen ongeoeirloeifd gebroik deir kazjevangs of ongewensten toegank deir krijeizeneizen die eren koeben in ons zauken willen steiken, woizigingen en onrechtmotig vernietigen deir nietdeigen of ander filoes die’t eer zollen teiven ovventieren. Azoei stoot er ne goeien virusscanner op de kompjuter woor dat de gegeivens op bewoord werren en zitj dienen achter slot en grendel in e gesloeten hois. War een geiven heir gegeivens noeit of van zen leven ni on een ander. De persunsjgegeives  een werren mor zulank bewoord as dat ’t vandoeng es ver de vernoemde activitoiten.

Meldjplicht van gegeiveslekken

Sinsj zjannewore 2016 es ter een ‘meldjplicht gegeiveslekken’. Der es een ‘datalek’ in ’t geval dat de persunsjgegeives in hannen vallen van estekwieten die gienen toegank een meigen  hemmen tot die gegeives. Die meldjplicht haaft in dammen weir ba (het vermoeden van) een serjeize datalek direktemaan een meldink moeten doeng ba de ‘ottoritoid persunsjgegeives’. In sommigste gevallen moeten men het lek oeik meldjen on de betrokkenen.

Vraugen en recht op inzauge en korrekse

As ge vraugen hetj oever de verweirkink van a persunsjgegeives deir De Losse Groepen, of as ge deis gegeives wilt inzing of ze veranderen, keje kontakt oppakken via onze website.

Tekst in ’t schoein Vloms verkroigboor op ienvadige oonvraag via de website https://www.delossegroepen.be

Deis veklerink es opgesteldj den  20sten juni 2018.