De Losse Groepen haaven heer ni ingeschreiven plosjkes in de stoet!

  • Gepost op: 2 November 2010
  • Door: dalowiskenein

Op de algemien vergerink van ‘de losse groepen’, de zoterdag  de 29sten oktober 2010 in de Graa Stien,  hemmen de 45 oonweizigen heer ‘t akkoerd verkleerd (balvest ien auverechtse teigenstemme) me de afsprauken die een afveerdegink , bestondje oit den hoisideoloog  Jacquy en bemiddeleer Jan L. in het Pieter Coeckekabinet  (dat es den bureau van den berremiester) gemokt hemmen met onzen berremiester Ilse en Det Fortoin van den diensjt fiestelekheiden.


Het resultoot komt er foitelèk op neir, da me aal de grieven van de ‘losse’ reikening g’haaven es en het stoetreglement in diene zin zal oongepast werren.

 

Wa verandert er?

-De bepeirkink van de afmeitingen van de keirekes (1mX 1m X1m) bleift inkel nog van toepassink ver de fiestzone, ni ver de stoet (puntj 8 van het stoetreglement werd geschrapt).

-Ter werdt ni expliciet ni mir gesteldj da ge van in de vermink in de stoet moetj goon en op een vaste plosj moetj bleiven; wel gommen in den tekst van het Charterelle het woordeken ‘volleidig’ opneimen, in de zin ‘het officiële traject volleidig, ienmolig en in de zjuste richtink uitloeipen’. Wa da wiltj zeggen da ge toch van in ’t begin in de stoet verondersteldj werdt mei te goon.

-Het verbod van zjeneratoren werdt oit het reglement gedoon en den tekst die ver de ingeschreiven vaste groepen geldtj (voilighedsmootreigelen) werd oevergenoemen ver de losse.

-E poor formuleiringen oit het Charterelle werren overgenoemen in ’t reglement, omdat ’t schoeiner gezeid es:

‘actueel thema’ werdt: ‘thema met fijne spot en satire’

‘de stoet niet onnodig vertragen, verlengen of andere groepen hinderen’ werdt oevergenoemen

‘maximum oontal leiden is geloik on het minimum van de vaste groepen’ werdt oeik oevergenoemen.

-‘t  Stad stoot er op da oeik de ni-ingeschreiven losse groepen baneer zollen verzeikerd zen, kwesjte van ingedekt te zen. De verienigink ‘De Losse Groepen’ zal heer leiden hieroever doidelik informeiren en de loist van verzeikeringneimers deirgeiven on ’t stad.

De veirnomste artikels oit de verzeikeringspolis van ’t stad vindje in de rubriek ‘Charterelle’.