Losse Groepen hebben verplichte waarborg NIET goedgekeurd

  • Gepost op: 13 July 2014
  • Door: dalowiskenein

Oever ’t lest es op de gemintjerood een nief reglement ver de carnavalstoet goedgekeird. In ’t Leste Nies van de 4den juni zeit scheiperinne Ilse Oittersprot dooroever: "Alle wijzigingen zijn in consensus met Carnavalist tot in de kist, het Feestcomité, de vaste en losse groepen goedgekeurd" (letterlekke oevernaume in ’t Schoien Vloms).

Dat es dikke zjiever!

Onder andere teigen de verplichte woorborg, dat de losse groepen moet betolen ver meigen in de stoet te goon, heit ons verienigingk 3 kieren bezwoor gemokt, op een oeverlegvergerink mé ’t stad (4 april), schriftelek, gelek dat afgesproeken was (ziet onzen tekst in de rubriek ‘Charter’ op deize sait) en nog insj op een veirlichtingsvergerink mé ’t stad (19juni). Op ons vraugen in verband me denne woorborg hemmen trouwens nog gien antwoerd gekreigen. Ter komt oever deis kweddelen zeikerst een algemiene vergerink. Haaft heir vast on eir bretellen!

Het bestier van De Losse Groepen