Ja, maar..

  • Gepost op: 18 July 2011
  • Door: dalowiskenein

Met dit verdict nemen de losse groepen hun verantwoordelijkheid bij het vormen van een nieuwe regeling. Een betere regeling van de al te lange carnavalstoet. Na de vakantieperiode wordt de beleidsnota met voorstellen om de stoet korter te maken op een algemene vergadering vorm gegeven en daarna aan de andere (tr)actoren gepresenteerd.

Het bestuur van De Losse Groepen heeft in elk geval al volgende boodschap voor haar leden:

Bezint eer ge begint   (maar trek het niet te lang)

Charterelle herbevestigd!

  • Gepost op: 10 February 2011
  • Door: dalowiskenein

Op de vergadering van de Losse Groepen van vrijdag 18 febr. hebben 66 groepen bevestigd het Charterelle te zullen naleven in de stoet. Deze groepen kregen een deelnemerskaart die bewijst dat ze aangesloten zijn bij De Losse Groepen, waardoor ze vrij in de stoet kunnen opstappen en bovendien verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid tegenover derden. Zij beloven bij te dragen tot het welslagen van de carnavalstoet 2011!

Het bestuur

Plastieken boterham

  • Gepost op: 26 January 2011
  • Door: dalowiskenein

Naar het schijnt zullen dankzij de erkenning als werelderfgoed van Aalst carnaval vele Aziaten het feest bezoeken. Wel, met alle Chinezen, maar niet met den dezen: geen plastieken boterhammen met carnaval!

Of moeten we de Naamse kroniekschrijver in de calendrier namurois van 19 januari 1909 gelijk geven als hij over de regelneverij van zijn stadsbestuur, dat met carnaval het maskers dragen wil verbieden, mijmert op het terras van grand café Demote, genietend van een … bière d’Alost (in een fraai, echt glas natuurlijk)?

Jan L.

De Losse Groepen behouden hun niet ingeschreven plaatsjes in de stoet!

  • Gepost op: 2 November 2010
  • Door: dalowiskenein

Op de algemene vergadering van ‘de losse groepen’, op zaterdag 29 oktober 2010 in de Grauwen Steen op de Grote Markt, hebben de 45 aanwezigen zich akkoord verklaard (met uitzondering van één averechtse tegenstem) met de afspraken die een afvaardiging, bestaande uit huisideoloog  Jacquy en bemiddelaar Jan L.

Karnaval… een intens beleven van de eeuwige vrijheidsdrang

  • Gepost op: 27 February 2010
  • Door: dalowiskenein

‘kinderwagens op drie wielen, dat is karnaval’

(…) In alle klassen van onze maatschappij, bij de arbeiders, de bedienden, de handelaars, de nijveraars zelfs, gaat uiteindelijk de druk van het eigen lot, de monotonie van het beroep, de sleur van het intieme leven, de voortdurende overvloed zowel als de regelmatige armoede, uitgroeien tot een kokende massa van opgekropt leed, van afkeer voor het milieu, van weerzin voor de dag van morgen, een streven naar bevrijding. Een oud plunje, een gevlekte japon, borden met cynische teksten, koffers met geestige slogans, kapotte regenschermen, kinderwagens op drie wielen, dat is karnaval, dat dient behouden, beschermd, gepropageerd en aangemoedigd te worden.

Pagina's