Feestcomitéleden bij losse groep!

  • Gepost op: 24 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Eén der voornaamste doelstellingen van het in 1965 nieuw aangesteld stedelijk Feestcomité was het stimuleren van de Aalsterse KOMISCHE groepen (voorheen Aalsterse Luimige groepen genoemd). Het was dan ook daarom dat enkele leden van dat comité in 1967 meenden, als ORGANISATOREN, het voorbeeld te moeten geven. In plaats van mee op te stappen in het officieel stijf  jacquetuniformvan het feestcomité, openden zij de stoet in een komische uitbeelding van Parijse Clochards.

Ondertekening Charterelle

  • Gepost op: 1 February 2010
  • Door: dalowiskenein

Zowat 80 losse groepen tekenden op zaterdag 30 januari plechtig het Charterelle der Losse Groepen en traden zodoende toe tot onze vereniging. Omdat deze groepen door de ondertekening hun trouw aan de Aalsterse carnaval(stoet) betoonden, gebeurde de plechtige zitting in de -overvolle- trouwzaal van het stadhuis. De burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter en de 1ste schepen vertegenwoordigden het stadsbestuur, terwijl ook de voorzitter  en de twee ondervoorzitters van het feestcomité en prins carnaval aanwezig waren.

Pagina's