Algemeen

Algemene berichten

A.V van 6 10 2017 neemt standpunt numerus clausus in

  • Gepost op: 22 October 2017
  • Door: dalowiskenein

De Losse Groepen aangesloten bij het Charterelle hielden op  6 oktober in de Graaf van Egmont een bijzondere algemene vergadering. Hieronder de besluiten van de vergadering.

1. Stoet 2018

De leden waren bijzonder kritisch voor de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om bij de inschrijvingen voor de carnavalstoet van 2018 een numerus clausus in te voeren.

Alg. vergerink i.v.m. de N U M E R U S C LA U S U S

  • Gepost op: 29 August 2017
  • Door: dalowiskenein

VROIDAG DE 6 DEN OKTOEBER OM 8 IEREN IN DE KOONT

OONWEIZIGHED GEWENSJT IN EIR OIGEN BELANG!!!

 

Alle groepen die lid zen (of willen werren van De Losse Groepen werren oitgenoeidigd op de  spesjole algemiene vergerink

in de Graaf van Egmont (De Kooint) op de Groeite Mert.

Belangrèkste agendapoentj: De Numerus Clausus ver Losse Groepen (stoet 2018)

 

Die ni lid es kaan ter plosje lid werren.

Losse Groepen gepakt van de gaas door eis van vaste groepen en feestcomité voor onmiddellijke algemene numerus clausus

  • Gepost op: 29 June 2017
  • Door: dalowiskenein

Toch akkoord voor één zondag- en maandagstoet 2018, nadien evaluatie en nieuw overleg

Het bestuur van De Losse Groepen (van het Charterelle) werd samen met vertegenwoordigers van het feestcomité en de vaste groepen op 23 juni jongstleden door het College van Burgemeester en Schepenen op een spoedoverleg uitgenodigd. Agendapunt: numerus clausus voor vaste en losse groepen.

Losse groepen heben zich nog niet uitgeproken over 'numerus clausus' 2018

  • Gepost op: 18 June 2017
  • Door: dalowiskenein

Via de pers vernemen wij dat er eerstdaags een reglement tot beperking van de groepen in de carnavalstoet zou bekrachtigd worden in het Schepencollege. Omdat er nog geen officieel overleg geweest is tussen het stadsbestuur en De Losse Groepen, heeft onze vereniging zich nog niet kunnen uitspreken over eventuele voorstellen tot invoeren van een of andere numerus clausus voor groepen in de stoet.

Werd lid van De Losse Groepen!

  • Gepost op: 14 January 2015
  • Door: dalowiskenein

Opgeletj !! Vanaf 2014 moet elke losse groep hem inschroiven ba 't stad. De Losse Groepen zen domei 't akkoerd gegoon omdat alle poentjen van 't Charterelle opgenoemen zen in het stoetreglement. Ni alle stoetkommossorissen weiten hoe dat da reglement zjust inienzitj, en door kommen batoid kweddelen van. Tein zemmen in ons gat gebeiten en steinemen de geviseirde losse groep.